Н1

Израђене од материјала на бази дрвета, лакиране, иконице заштићене клиритом.
Производи су у оригиналном паковању.
Димензије 95 x 55 мм.